Liceul Teologic Baptist Reşiţa este o instituţie de învăţământ care îşi propune să promoveze o educaţie modernă multiculturală, fundamentată pe valori şi principii creştine europene şi să ofere tuturor preşcolarilor şi elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în ceea ce priveşte:

Formarea academică

Formarea şi modelarea caracterului

Stimularea şi dezvoltarea creativităţi

Liceul Teologic Baptist Reşiţa este în egală măsură preocupat de crearea unui climat favorabil studiului, formării spirituale, învăţării continue şi cercetării atât pentru preşcolari, elevi cât şi pentru personalul şcolii.

Liceul Teologic Baptist Reşiţa este preocupat de rolul pe care şcoala îl are în societate şi este interesat să răspundă cât mai eficient posibil la nevoile şi cerinţele acesteia.

În procesul educaţiei, şcoala noastră urmăreşte să colaboreze cu familiile elevilor/preșcolarilor, cu comunitatea căreia acesteia îi aparţin şi cu toţi factorii implicaţi în acest demers.

Obiectivul nostru final este să-i ajutăm pe preşcolari şi elevi să devină personalităţi integre, care să promoveze valorile creştine în societate, să trăiască relevant şi în concordanţă cu ceea ce cred, să contribuie la însănătoşirea morală a societăţii româneşti europene, să fie factori activi în zidirea şi consolidarea democraţiei în Uniunea Europeană