O clasă filieră vocaţională, profil teologic, specializarea teologie baptistă,  a fost înfiinţată la iniţiativa Bisericii Creştine Baptiste nr.1 Reşiţa(adresa nr. 9/09.01.1995 către Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România), în anul 1995 la Reşiţa în cadrul Grupului Şcolar Metalurgic Reşiţa(în baza Legii Învăţământului nr. 84 din 24 iulie 1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 9), aceste clase funcţionează în cadrul unităţii şcolare amintite inclusiv în anul şcolar 1999-2000. Din anul şcolar 2000-2001 prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3587/11.04.2000 este înfiinţat Liceul Teologic Baptist Reşiţa cu sediul în str. Sodolului, nr. 10A. În anul 2001 Primăria Municipiului Reşiţa dă în folosinţă gratuită Liceului Teologic Baptist Reşiţa clădirea de pe Aleea Tineretului, nr. 9, pe o perioadă de 30 ani, sediul actual al liceului. Transformarea seminarilor teologice în licee a dat posibilitatea existenţei şi altor cicluri de învăţământ decât liceal, astfel începând cu anul şcolar 2003-2004 funcţionează ciclurile primar(adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean nr. 2672/16.06.2003) şi gimnazial.

Pentru înfiinţarea învăţământului preşcolar în cadru Liceului Teologic Baptist Reşiţa a fost depusă documentaţia necesară la Agenţia Română de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în urma procedurilor prevăzute de lege prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5375/18.09.2008 se acordă pentru învăţământul preşcolar autorizaţia de funcţionare provizorie. Începând cu 1 septembrie 2008 în cadrul unităţii noastre funcţionează învățământul preșcolar.

Liceul Teologic Baptist Reşiţa solicită Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş Severin acordul privind extinderea învăţământului preşcolar prin preluarea Grădiniţelor Samariteanul nr.8, nr. 9 Bocşa şi nr. 10 Oţelu Roşu. Ca urmare a prezentării situaţiei Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, prin adresa nr. 2059/4.12.2008 emisă de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Liceul Teologic Baptist Reșița primește acordul cu privire la păstrarea autorizaţiei de funcţionare pentru învăţământul preşcolar în contexul preluării Grădiniţelor Samariteanul nr. 8, nr. 9 Bocşa şi nr. 10 Oţelu Roşu. Prin decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş Severin nr. 937 din 11 decembrie 2008 în cadrul Liceului Teologic Baptist Reşiţa funcţionează: secţia Bocşa, în două locații: str. Horea, nr. 14 și str. Salcâmilor nr. 38, precum și secţia Oţelu Roşu, str. Republicii nr.45.

Din 1 septembrie 2011 funcţionează secția Moldova Nouă (Decizia nr. 616 din 16.09.2011 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, anexa nr. 5), parte a unității noastre de învățământ.

Din anul şcolar 2012-2013 funcţionează clase din învăţământul primar la secţia Bocşa (adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin nr. 2843/28.02.2012) şi Moldova Nouă (adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin nr. 3190/01.03.2012).

Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4491/02.09.2014 învățământ preșcolar este acreditat în urma vizitei ARACIP din 29-30 mai 2014.

Începând cu anul școlar 2015-2016 se înființează a șasea locație a unității noastre școlare, care funcționează în Reșița, str. Romanilor, nr. 16 (adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin nr. 238/12.01.2015) cu învățământ preșcolar, program prelungit.

 

Anul înfiinţării instituţiei de învăţământ

2000 - liceul

Denumire:

2000 – prezent Liceul Teologic Baptist Reşiţa

Nivel de pregătire:

PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Structura:

2000 –prezent

învăţământ liceal, filiera vocaţională,  profil teologic, specializare  teologie baptistă

2003-prezent

•     învăţământ primar

2003-prezent

•     învăţământ gimnazial

2008-prezent

•     învăţământ preşcolar, program normal

2015-prezent

•     învăţământ preşcolar, program prelungit

 

Evolutia formațiunilor de studiu şi a numărului de elevi/preșcolari

Anul şcolar  2000 – 2001

3 clase liceale - 63 elevi


Anul şcolar  2001 – 2002

3 clase liceale - 63 elevi

 

Anul şcolar  2002  - 2003

4 clase liceale - 92 elevi

 

Anul şcolar  2003 – 2004

1 clasă primar  -    21 elevi

1 clasă gimnaziu - 21 elevi

4 clase liceale –  104 elevi

total 6 clase - 146 elevi

 

Anul şcolar  2004 – 2005

2 clase primar   -    33 elevi

2 clase gimnaziu  -  43 elevi

4 clase liceale  –    107 elevi

total 8 clase - 183 elevi

 

Anul şcolar  2005 – 2006

3 clase primar  -    49 elevi

3 clase gimnaziu -  58 elevi

4 clase liceale   -   111 elevi

total 10 clase - 218 elevi

 

Anul şcolar  2006 – 2007

4 clase primar  -     71 elevi

4 clase gimnaziu -  65 elevi

4 clase liceale -      92 elevi

total 12 clase -  228 elevi

 

Anul şcolar  2007 – 2008

4 clase primar  -     61 elevi

4 clase gimnaziu -  66 elevi

4 clase liceale -      90 elevi

total 12 clase -  217 elevi

 

Anul şcolar 2008-2009

8 grupe preşcolar PN - 153 preşcolari

secţia Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 2 grupe PN, 40 preşcolari

secţia Bocşa, Salcâmilor, nr. 38 – 2 grupe PN, 35 preşcolari

secţia Bocşa, Horia, nr. 14 – 2 grupe PN, 42 preşcolari

secţia Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. 45 – 2 grupe PN, 36 preşcolari

4 clase primar  -     61 elevi

4 clase gimnaziu -  71 elevi

4 clase liceale -      97 elevi

total  20 formaţiuni = 12 clase + 8 grupe  -   382 elevi şi preşcolari

 

Anul şcolar 2009-2010

8 grupe preşcolar PN - 173 preşcolari

secţia Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 2 grupe PN,  40 preşcolari

secţia Bocşa, Salcâmilor, nr. 38 – 2 grupe PN, 44  preşcolari

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 2 grupe PN, 51 preşcolari

secţia Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. 45 – 2 grupe PN, 38 preşcolari

4 clase primar   -    63 elevi

4 clase gimnaziu -   69  elevi

4 clase liceale -      102 elevi

total   20 formaţiuni = 12 clase + 8 grupe  -   407 elevi şi preşcolari

 

Anul şcolar 2010-2011

8 grupe preşcolar PN - 191 preşcolari

secţia Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 2 grupe PN,  50 preşcolari

secţia Bocşa, Salcâmilor, nr. 38 – 2 grupe PN, 42  preşcolari

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 2 grupe PN,  56 preşcolari

secţia Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. 45 – 2 grupe PN, 43 preşcolari

4 clase primar -    61   elevi

4 clase gimnaziu - 74   elevi

4 clase liceale -    108 elevi

total   20 formaţiuni = 12 clase + 8 grupe  -   434 elevi şi preşcolari

 

Anul şcolar 2011-2012

10 grupe preşcolar PN - 219 preşcolari

secţia Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 2 grupe PN,  45 preşcolari

secţia Bocşa, Salcâmilor, nr. 38 – 2 grupe PN, 46  preşcolari

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 3 grupe PN,  61 preşcolari

secţia Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. 45 – 2 grupe PN, 43 preşcolari

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 1 grupă PN, 24 preşcolari

4 clase primar -    60 elevi

4 clase gimnaziu - 59  elevi

4 clase liceale -      116 elevi

Total   22 formaţiuni = 12 clase + 10 grupe  -   454 elevi şi preşcolari

 

Anul şcolar 2012-2013

11 grupe preşcolar PN - 199 preşcolari

secţia Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 2 grupe PN,  27 preşcolari

secţia Bocşa, Salcâmilor, nr. 38 – 2 grupe PN, 37  preşcolari

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 3 grupe PN,  59 preşcolari

secţia Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. 45 – 2 grupe PN, 47 preşcolari

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 2 grupe PN, 29 preşcolari

8 clase primare   -  129 elevi

Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 5 clase,  71 elevi

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 2 clase,  46 elevi

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 1 clasă, 12 elevi

4 clase gimnaziu - 60  elevi

4 clase liceale -  110 elevi

total  27 formaţiuni = 16 clase + 11 grupe  -   498 elevi şi preşcolari

 

Anul şcolar 2013-2014

11 grupe preşcolar PN - 185 preşcolari

secţia Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 2 grupe PN,  25 preşcolari

secţia Bocşa, Salcâmilor, nr. 38 – 2 grupe PN, 33  preşcolari

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 3 grupe PN,  57 preşcolari

secţia Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. 45 – 2 grupe PN, 36 preşcolari

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 2 grupe PN, 34 preşcolari

9 clase primare   -  160 elevi

Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 5 clase,  77 elevi

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 3 clase,  71 elevi

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 1 clasă, 12 elevi

4 clase gimnaziu - 51 elevi

4 clase liceale -  104 elevi

total  28 formaţiuni = 17 clase + 11 grupe  -   500 elevi şi preşcolari

 

Anul şcolar 2014-2015

11 grupe preşcolar PN - 192 preşcolari

secţia Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 2 grupe PN,  33 preşcolari

secţia Bocşa, Salcâmilor, nr. 38 – 2 grupe PN, 34  preşcolari

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 3 grupe PN,  53 preşcolari

secţia Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. 45 – 2 grupe PN, 41 preşcolari

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 2 grupe PN, 31 preşcolari

11 clase primare   -  201 elevi

Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 5 clase,  74 elevi

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 4 clase,  95 elevi

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 2 clase, 32 elevi

4 clase gimnaziu - 59 elevi

4 clase liceale -  103 elevi

total  30 formaţiuni = 17 clase + 11 grupe  -   555 elevi şi preşcolari

 

Anul şcolar 2015-2016

12 grupe preşcolar - 209 preşcolari

Secția Reșița, str. Romanilor, nr. 16 – 1 grupă PP, 19 preșcolari

secţia Reşiţa, Aleea Tineretului, nr. 9 – 2 grupe PN,  31 preşcolari

secţia Bocşa, Salcâmilor, nr. 38 – 2 grupe PN, 31  preşcolari

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 3 grupe PN,  53 preşcolari

secţia Oţelu Roşu, str. Republicii, nr. 45 – 2 grupe PN, 36 preşcolari

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 2 grupe PN, 39 preşcolari

12 clase primare   -  225 elevi

Reşiţa, Tineretului, nr. 9 – 5 clase,  71 elevi

secţia Bocşa, Horea, nr. 14 – 5 clase,  122 elevi

secţia Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 – 2 clase, 32 elevi

4 clase gimnaziu - 64 elevi

4 clase liceale -  102 elevi

total  32 formaţiuni = 20 clase + 12 grupe  -   600 elevi şi preşcolari