Sediul școlii este situat în Reșița, Aleea Tineretului, nr. 9, funcționând cu învățământ preșcolar(2 grupă de grădiniță), 5 clase primare, 4 clase gimnaziale și 4 clase liceale.


Cine suntem ?

Unitate de învăţământ de stat, promovăm o educaţie modernă multiculturală, fundamentată pe valori şi principii creştine

Ce oferim ?

-program prelungit 12.00-16.00 pentru elevii din clasele primare și grădiniță

-cazare în internatul şcolii pentru elevii de liceu

-parcurgerea curriculumului naţional

-curriculum la decizia instituţiei: Limba engleză, Informatică

-Programul educaţional internaţional "CHARACTER FIRST !" – Mai întâi caracterul!

-Dotare materială performantă

-Parteneriate cu instituţii de învăţământ  la nivel local, naţional, internaţional

-Parteneriate cu biserici, Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine, Casa Corpului Didactic, Asociaţia "Hoffnung fur eine neue Generation" Germania

-cadre didactice calificate, tinere, perseverente, dinamice, cu spirit de echipă

-o atmosferă familială, preocupare constantă pentru copii şi diversele probleme ale acestora, în spirit creştin

-conferinţe pentru părinţi pe teme creştine

-vizite şi excursii

-ansambluri corale şi sportive

ÎNSCRIERI  :

S GRĂDINIŢĂ, martie-aprilie 2016

S CLASA PREGĂTITOARE, februarie – martie 2016

S CLASA A V-A, iunie 2016

S CLASA A IX-A, 19-20 mai 2016

Se pot înscrie copii aparţinând oricărei confesiuni religioase !