Secția Bocșa are două locații:

 

1. Bocșa Vasiova, str. Horea, nr. 14 unde funcționează 3 grupe de grădiniță și 5 clase primare la Biserica Creștină Baptistă "Harul" Bocșa

Ce oferim ?

-  învățământ preșcolar și primar

- program prelungit în colaborare cu  Fundaţia Humanitas Pro Deo

- parcurgerea curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar

- curriculum la decizia instituţiei: Limba engleză

- Programul educaţional internaţional "CHARACTER FIRST !" – Mai întâi caracterul!

- Bază materială conform standardelor educaţionale

- Parteneriate cu grădiniţe, la nivel local, naţional, internaţional

-Parteneriate cu biserici, Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine, Casa Corpului Didactic, Asociaţia "Hoffnung fur eine neue Generation" Germania

-cadre didactice calificate, tinere, perseverente, dinamice, cu spirit de echipă

- o atmosferă familială, preocupare constantă pentru copii şi diversele probleme ale acestora, în spirit creştin

-conferinţe pentru părinţi pe teme creştine

-vizite şi excursii

Se pot înscrie copii aparţinând oricărei confesiuni religioase la

Grădiniţa Bocşa Vasiova

Str. Horea, nr. 14, Luni – Vineri, între orele 10-13

Tel. 0255/555888

 

2. Bocșa Română, str. Salcâmilor, nr. 38 unde funcționează 2 grupe de grădiniță la Biserica Creștină Baptistă "Emanuel" Bocșa

Ce oferim ?

-parcurgerea curriculumului naţional pentru învăţământul preşcolar

-curriculum la decizia instituţiei: Limba engleză

-Programul educaţional internaţional "CHARACTER FIRST !" – Mai întâi caracterul !

-Dotare materială adecvată

-Parteneriate cu grădiniţe, la nivel local, naţional, internaţional

-Parteneriate cu biserici, Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine, Casa Corpului Didactic, Asociaţia "Hoffnung fur eine neue Generation" Germania

-cadre didactice calificate, tinere, perseverente, dinamice, cu spirit de echipă

-o atmosferă familială, preocupare constantă pentru copii şi diversele probleme ale acestora, în spirit creştin

-conferinţe pentru părinţi pe teme creştine

-vizite şi excursii

Se pot înscrie copii aparţinând oricărei confesiuni religioase la

Grădiniţa Bocşa Română

Str. Salcâmilor, nr. 38, Luni – Vineri între orele 10-13

Tel. 0255/525047